Skundai

Norėdami pateikti nusiskundimą dėl netinkamai įvykdyto užsakymo, atsiųskite mums laišką adresu info@myliugeles.lt su šia informacija:

- Užsakovo vardas, pavardė
- Telefono numeris
- Užsakymo numeris
- Banko sąskaitos numeris
- Nusiskundimo esmė

Nepamirškite pridėti puokštės fotonuotraukos.